NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Akademia liderów organizacji pozarządowych

Podobny obraz

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza do uczestnictwa w Akademii liderów organizacji pozarządowych, która będzie składała się z czterech modułów szkoleniowych trwających 16 dni. We współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie zarządzania finansami, marketingiem, zasobami ludzkimi oraz strategią. Szukamy 60 osób do 4 grup szkoleniowych. Zapraszamy do rejestracji.

Organizacja pozarządowe wykonują liczne zadania pożytku publicznego. Ich specyfika oraz model funkcjonowania sprawia, że ich działalność jest uzależniona od wielu zmiennych czynników – np. możliwości członków organizacji do poświęcenia swojego wolnego czasu, wsparcia wolontariuszy, czy środków finansowych pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych. Często duża nieprzewidywalność co do zasobów umożliwiających realizację działań, wpływa na stabilność i efektywność organizacji. W warunkach dużej niepewności szczególnie ważna jest rola osób nimi zarządzających, ich ekspercka wiedza oraz doświadczenie. Organizacje zarządzane są w większości przez osoby, które doskonale orientują się w problematyce, dla której rozwiązania dana instytucja powstała. Niestety duża ich część posiada braki umiejętności w zakresie zarządzania, finansów, marketingu i komunikacji.

Pobierz Harmonogram szkolenia

Zarejestruj się!

Źródło: ngo.pl

„mikroGRANTY mOWES” dla organizacji pozarzadowych

mowes

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”. W załączeniu również dokumenty programowe. Poniżej mój numer telefonu oraz adres email w razie jakichkolwiek pytań. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośba o rozpowszechnienie informacji wśród lokalnych organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.

Inicjatywy podejmowane w ramach konkursu powinny być zrealizowane w terminie maksymalnie do 31.12.2019 roku.

Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw/przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w danym subregionie oraz m.in.:

·         zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną,

·         doprowadzą do powstania lub wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej lub w inny sposób wpłyną na wzrost świadomości społecznej na ten temat,

·         zwiększą efektowność funkcjonujących przedsiębiorstw, liczbę zamówień społecznych itp.

Nabór wniosków jest otwarty i trwa do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.

Maksymalna kwota mikrograntu na daną inicjatywę/przedsięwzięcie może wynieść do 5.000,00 zł

Szczególnie preferowane będą inicjatywy realizowane w partnerstwach.

Do pobrania:

Konkurs "Rabata przyjazna pszczołom"

lgd razem dla radomki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka" wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, placówki oświatowe, przetwórców, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, właścicieli punktów gastronomicznych, osoby prywatne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), samorządy, placówki oświatowe do udziału w konkursie na rabatę przyjazną pszczołom.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania są powiaty: radomski, przysuski, zwoleński. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić max. 5 rabat kwiatowych przyjaznych pszczołom umiejscowionych: bezpośrednio w gruncie, w skrzynkach, w gazonach, w donicach lub mieszanych.

Czytaj więcej: Konkurs "Rabata przyjazna pszczołom"

Dodatkowe informacje