Rozstrzygnięcie konkursu

  • Drukuj

W piątek 28 grudnia podczas konferencji podsumowującej projekt wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody laureatom konkursu na najaktywniejsze organizacje pozarządowe i najaktywniejszych uczestników szkoleń prowadzonych na platformie e - learningowej.

Cztery organizacje pozarządowe otrzymały strony internetowe, na których będą promować swoje działania. Laureatami zostały:

  • Stowarzyszenie "Razem dla Rozwoju"
  • Stowarzyszenie "Zakrzewiaki"
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS

Z pośród kart zgłoszeniowych, które wpłynęły na adres Biura projektu, Komisja konkursowa po weryfikacji informacji w nich zawartych wybrała czterech uczestników, których wyróżniono indywidualnie nagrodami rzeczowymi w postaci tabletów multimedialnych. Są nimi:

  • Pani Iwona Górecka
  • Pani Magdalena Stawczyk
  • Pani Milena Łochnicka
  • Pani Danuta Żuchowska

 Zwycięzcom gratulujemy.