Inkubator NGO

  • Drukuj

Lokalna Grupa Działania (LGD) "Razem dla Radomki" pragnie przedstawić Państwu ofertę wsparcia w ramach lokalnego Inkubatora na rzecz Organizacji Pozarządowych (INGO).

Ideą naszych działań jest rozwój organizacji pozarządowych oraz wsparcie grup nieformalnych w procesie tworzenia organizacji, a także planowania i realizacji działań. Potrzeba rozwoju potencjału organizacji wynika z naszej misji, którą realizujemy w oparciu o zdobyte doświadczenia i zrealizowane projekty na rzecz III sektora.

Oferujemy Państw bezpłatne wsparcie w zakresie tworzenia organizacji i realizacji jej działań określonych w statucie.

Z oferty Inkubatora skorzystać mogą:

  • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z obszaru działania LGD "Razem dla Radomki" planujące założyć organizację pozarządową
  • istniejące organizacje pozarządowe w tym m.in. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w KRS

 dowiedz się więcej