Nowe szkolenia - Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

  • Drukuj

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania  z 2 województw:

  • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie, 
  • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
  • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie 
  • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony  na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.multicel plakat

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to  szkolenia e-learningowe:

 W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

 W przypadku LGD "Dziedzictwo i Rozwój":

 W przypadku LGD "JAKSA":