Zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowcych dla projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych.

  • Drukuj

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych w oferowanych w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, który skierowany jest do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych - liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

Projekt oferuje realizację bezpłatnych szkoleń b-learningowych (szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń e-learningowych) oraz bezpłatne profesjonalne doradztwo indywidualne, prowadzone metodą on – line (mail, wewnętrzna poczta i forum na platformie e – learningowej, Skype itp.) ale także stacjonarnie w siedzibach organizacji lub grupy, w Biurze LGD „Razem dla Radomki”. Usługi doradcze obejmować będą aspekty: prawno – organizacyjne, finansowo – księgowe, doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.

 

Na stronie internetowej www.elarning-szkolenia.eu dostępne są już szkolenia w następującym zakresie tematycznym: 

- Prawno – techniczne aspekty funkcjonowania organizacji; 

- PR i promocja NGO i reklama społeczna; 

- Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną; 

- Pozyskanie środków na działanie i rozwój - pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych lub unijnych; 

- Finanse w organizacji pozarządowej - budżet NGO i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej - obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy; 

- Zasady i przepisy dot. organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e – wolontariat; 

-  Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

 Zachęcamy do udziału w projekcie i rejestrację na szkolenia poprzez dostępny formularz na stronie  http://elearning-szkolenia.eu/rejestracja/

W przyszłym tygodniu rozpoczniemy realizację Konkursu na Lokalną Inicjatywę w której do wygrania będą trzy granty w wysokości 1500,00 zł przeznaczone na realizację własnych inicjatyw. Do udziału w konkursie uprawnieni będą tylko uczestnicy projektu, którzy będą mieli za zadanie przedstawić fiszki projektowe własnej inicjatywy mającej służyć: integracji środowiska, animacji społecznej, organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp. Celem konkursy jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji /grup, integracja uczestników poprzez danie im szansy na partnerską realizację oddolnej inicjatywy.

Realizacja projektu ma przygotować wiejskie środowisko lokalne do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promować współpracę III sektora, samodzielnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną (RKLS). Zadanie publiczne pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” dofinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Zachęcamy do udziału.