Konkurs Stowarzyszenia Razem dla Radomki na Lokalne Inicjatywy Społeczne ogłoszony. Zdobądź 1500,00 zł na realizację swojego pomysłu.

  • Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne realizowanym w ramach projektu Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych", w którym do wygrania są trzy granty w wysokości 1500,00 zł na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Celem ogłoszonego konkursu jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Efektem realizowanego konkursu będzie dofinansowanie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i zrealizowanie 3 inicjatyw lokalnych. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich i miejsko wiejskim, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych, grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim i miejsko wiejskich – z terenu gmin objętych zadaniem publicznym tj. z obszaru przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów, Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego - gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego - gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew.

 

Formularze projektu należy składać w Biurze Stowarzyszenie w terminie od 17.10.2016 r. do 04.11.2016 r. do godziny 15.00. Projekty powinny być realizowane w terminie do 6 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informację odnajdą Państwo w regulaminie projektu dostępnym pod adresem: http://www.razemdlaradomki.pl/dok/ngo/RegulaminKonkursu_LokalneInicjatywy.pdf

Formularz wniosku dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/ngo/Formularz_wniosku.docx

Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".