Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

  • Drukuj

Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym Ekonomia Społeczna – Szansą na rozwój organizacji pozarządowych realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dzięki nabytej wiedzy przekazanej w zamieszczonych na platformie e-learningowej lekcjach zyskają Państwo niezbędne informacje na tematy związane z przedmiotem ekonomii społecznej, przedsiębiorczością, funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych i wsparciem finansowym dla nich, jak też funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą i co to jest i jak działa Centrum Integracji Społecznej.

 

Wiedza ta da Państwu podstawy przygotowania do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowania współpracy III sektora, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych na w/w działania jak też przygotowanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia. 

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/formularz8/index.html

Andrzej Bartosiak