Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne).

  • Drukuj

Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne) realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dzięki nabytej wiedzy przekazanej w zamieszczonych na platformie e-learningowej lekcjach zyskają Państwo niezbędne informacje na tematy związane z pozyskaniem środków na działanie i rozwój organizacji, czyli gdzie szukać i jak znaleźć środki na działalność. Jak pozyskać finanse z Unii Europejskiej, budżetu państwa, odpłatnej i nieodpłatnej działalności, zbiórek publicznych. Wiedza ta da Państwu podstawy przygotowania do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowania współpracy III sektora, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych na w/w działania jak też przygotowanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną. 

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia. 

 

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/formularz8/index.html