Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

  • Drukuj

Witamy w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych dla projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej

Szkolenia skierowane są do organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych, pracowników instytucji publicznych, oraz do wszystkich osób,  które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia oferowane w projekcie mają na celu budowanie silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, wzmacnianie ich kompetencji i potencjału,  pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających lokalne społeczności.  

Zachęcamy do udziału w projekcie i rejestrację na szkolenia poprzez dostępny formularz na stronie  http://elearning-szkolenia.eu/formularz9/index.html

E-learning jest prostym i efektywnym systemem przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych takich jak komputer i Internet.

Na platformie e-learningowej udostępnione zostaną nowe moduły szkoleniowe dotyczące tematów:

Innowacje społeczne,

Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania z elementami kursu z ochrony danych osobowych. Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Konkursy i dotacje dla organizacji pozarządowych. Zasady przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji. Współpraca z gminami i fundusze sołeckie,

Wolontariat a e-wolontariat.Wolontariat szkolny.

Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych,

Projekty Grantowe w LGD. Co to takiego?

Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych. Szkolenia z zakresu budowania stron internetowych Word Press i profili na kanałach społecznościowych.