NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Prawno techniczne aspekty dotyczące funkcjonowania organizacji

Witam Państwa,

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym z zakresu „Prawno techniczne aspekty dotyczące funkcjonowania organizacji” realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach zadania pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

 Dzięki nabytej wiedzy przekazanej w zamieszczonych na platformie e-learningowej lekcjach zyskają Państwo niezbędne informacje na tematy związane z założeniem i funkcjonowaniem prawno technicznym organizacji, o źródłach prawa jej funkcjonowania, strukturze organizacyjnej jak też rejestracji organizacji. Wiedza ta da Państwu podstawy przygotowania do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowania współpracy III sektora, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych na w/w działania jak też przygotowanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.  

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia.

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/rejestracja/

Cezary Adam Nowek 

 

 

Dodatkowe informacje