E - book

  • Drukuj

Nasze publikacje

ebook 

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
- Folklor - ważny element życia mieszkańców wsi
(e-book on-line)

czytaj

  

ebook

 

E-learning w edukacji III sektora na wsiach
- dobre praktyki
szkoleniowe
(e-book on-line)

czytaj

 

 

 

multicel ebook fotowoltaika

I rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.1 - Fotowoltaika

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (92,3 MB)

 

  

Oskar kolberg ebookII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.2 - Oskar Kolberg - życie i twórczość
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,9 MB)

 

 

 

Oskar kolberg ebookIII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.3 - Szkolenie z języka angielskiego - poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,5 MB)

 

 

 

Oskar kolberg ebookIV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.4 - Szkolenie z języka niemieckiego - poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (8,73 MB)

 

 

 

Oskar kolberg ebookV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.5 - Szkolenie z bsługi komputera - poziom podstawowy i średniozaawansowany
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (12,6 MB)

 

 

 

multicel Korona Północnego KrakowaI część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa


cz.1 - Produkt Lokalny - szanse i wyzwania
      - Tradycje Lokalne - rekonstrukcja, promocja, edukacja 
      - Orkiestra dęta lokalną marką

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,4 MB)

 

multicel Korona Północnego KrakowaII część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa


cz.2 - Warsztaty Edukacji Globalnej
      - Odkrywanie tajemnic okolicy - Questing
      - Ekomuzeum - żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (25,5 MB)

 

 

multicel Korona Północnego KrakowaIII część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa


cz.3 - Kreowanie Marki Lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych
      - Współpraca modelowa - warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
      - Digitalizacja źródeł historii lokalnej i edukacji historycznej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (24,7 MB)

 

 

multicel Korona Północnego KrakowaIV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa


cz.4 - Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010
      - Warsztaty pracy historyka - badacza historii lokalnej
      - Ojczyzny bliższe

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (40,4 MB)

 

multicel Korona Północnego KrakowaV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa


cz.5 - Tradycje Lokalne - rekonstrukcja, promocja, edukacja
      - Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,4 MB)

 

 

multicel Dziedzictwo i Rozwój
I część publikacji 
będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój


cz.1 - Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (45,8 MB)

 

multicel Dziedzictwo i Rozwój
II część publikacji 
będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój


cz.2 - Nowe umiejętności - nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (41,3 MB)

 

multicel Dziedzictwo i Rozwój
III część publikacji 
będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój


cz.3 - Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (73,3 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania: