NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Nowe szkolenia - Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania  z 2 województw:

  • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie, 
  • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
  • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie 
  • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony  na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.multicel plakat

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to  szkolenia e-learningowe:

 W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

 W przypadku LGD "Dziedzictwo i Rozwój":

 W przypadku LGD "JAKSA":

W mrokach prehistorii...

Przedstawiamy kolejną część publikacji  E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa opracowanej  na podstawie materiałów szkoleniowych opublikowanych podczas 2 cyklu szkoleniowego naszej platformy. W tym miesiącu publikujemy ostatni już rozdział "W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX w."  

 

 ebook 
E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II 
(e-book on-line)
cz.1 - Folklor - ważny element życia mieszkańców wsi
cz.2 - Oskar Kolberg a współczesny folklor
cz.3 - Witold Gombrowicz - Biografia
cz.4 - Mniejszości narodowe i wyznaniowe
cz.5 - W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX w.

 

czytaj

Dodatkowe informacje