NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 04.2013 r. do 17.05.2013 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zaproszenie na szkolenie z zakresu działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z planowanym na II kwartał 2013r. ogłoszeniem naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie mieszkańców Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem dzielności gospodarczej oraz przedsiębiorców z ww Gmin, którzy chcą pozyskań środki finansowe na rozwój prowadzonych firm.

Celem szkolenia będzie omówienie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD pozwoli na identyfikację , który z Państwa projektów wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, a tym samym ma największe szanse na znalezienie się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowania.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału:

Data: 18 marzec 2013r.

Godzina: 13.00

Miejsce : Urząd Gminy w Wolanowie

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
 2. Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji
 3. Najczęściej popełniane przez Wnioskodawców błędy
 4. Dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku
 5. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej – procedura wyboru projektów
 6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godz.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać:

 • na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy,
 • lub telefonicznie pod nr 048 38 58 996.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rozstrzygnięcie konkursu

W piątek 28 grudnia podczas konferencji podsumowującej projekt wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody laureatom konkursu na najaktywniejsze organizacje pozarządowe i najaktywniejszych uczestników szkoleń prowadzonych na platformie e - learningowej.

Cztery organizacje pozarządowe otrzymały strony internetowe, na których będą promować swoje działania. Laureatami zostały:

 • Stowarzyszenie "Razem dla Rozwoju"
 • Stowarzyszenie "Zakrzewiaki"
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS

Z pośród kart zgłoszeniowych, które wpłynęły na adres Biura projektu, Komisja konkursowa po weryfikacji informacji w nich zawartych wybrała czterech uczestników, których wyróżniono indywidualnie nagrodami rzeczowymi w postaci tabletów multimedialnych. Są nimi:

 • Pani Iwona Górecka
 • Pani Magdalena Stawczyk
 • Pani Milena Łochnicka
 • Pani Danuta Żuchowska

 Zwycięzcom gratulujemy.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

wraz ze Starostwem Powiatu Przysuskiego, Starostwem Powiatu Radomskiego, Starostwem Powiatu Szydłowieckiego, Starostwem Powiaty Zwoleńskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zamykającej i podsumowującej projekt

                   „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

dofinasowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Spotkanie odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. w godzinach 11:00 - 13:30 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy ul. Mokra 2

Program spotkania:

11:00

Powitanie gości

 

Wystąpienie merytoryczne:

Pana Cezarego Adam Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

Pana Wojciecha Jabłońskiego – Wiceprezes Zarządu

Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

 

Podsumowanie projektu (efekty, uczestnicy, wskaźniki)

Pani Dorota Wasik – Koordynator projektu

 

 

 

Rozstrzygniecie konkursu na najaktywniejszą organizację

(obecność wymagana w celu odbioru dokumentacji strony internetowej):

- prezentacja stron internetowych

- prezentacja stowarzyszeń  - laureatów konkursu – wystąpienie przedstawicieli

władz zwycięskich organizacji

- przekazanie dokumentacji związanej z nabyciem stron przez stowarzyszenia

 

Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego uczestnika

(obecność wymagana w celu odbioru nagród rzeczowych)

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsza pracę magisterską poświęconą

tematyce gmin tworzących Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki"

- wystąpienie JURY Konkursu

- wręczenie nagród

 

Prezentacja inicjatyw stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – „Paprykowy Szlak”

13.30

Zakończenie konferencji

 

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich uczestników na uroczysty obiad przygotowany w Restauracji FANABERIA ul. Struga 7a w Radomiu

Dodatkowe informacje