NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Szkolenie dla Członków Rady LGD "Razem dla Radomki"

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) w dniu 24 kwietnia 2013r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Przytyk przy ul. Zachęta 57 (sali posiedzeń Rady Gminy Przytyk) organizuje spotkanie szkoleniowe dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnej procedury naboru i wyboru operacji stosowanej przez LGD „Razem dla Radomki”, poszerzenie wiedzy i aktualizację zagadnień z zakresu lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Program szkolenia:

1)      weryfikację celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz  rodzaje wspieranych operacji w ramach budżetu LSR,

2)      proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania – rola Rady i Biura na poszczególnych etapach procesu,

3)      regulamin funkcjonowania Rady LGD (przebieg posiedzenia Rady, karty ocen, oświadczenia, procedura wykluczenia, listy operacji, analiza lokalnych kryteriów wyboru),

4)      nabory tematyczne  - procedura i zasady prawidłowej oceny operacji wg karty oceny ,

5)    przebieg procesu oceny zgodności i wyboru operacji przez Radę LGD – ocena operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań  Odnowa i rozwój wsi, małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

Udział w spotkaniu nowowybranych członków Rady LGD jest obligatoryjny.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu telefoniczne pod nr 048 38 58 996 lub e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Ogłoszenie o naborze wniosków prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie:

 

Wnioski należy składać w:
Biurze Stowarzyszenia mieszczącym się przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie od 22. 04.2013 r. do 17.05.2013 r. do godziny 16.00. Informacje nt. działań jak również formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl (w zakładce Materiały do pobrania: Materiały do pobrania przez Wnioskodawców) lub Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Nabory wniosków skierowane są m.in. do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, dla przedsiębiorców, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, placówek i instytucji kultury z obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

LGD „Razem dla Radomki” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD "Razem dla Radomki" ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 8.00-16.00. Tel. (048) 38-58-996, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Zaproszenie na szkolenie z zakresu działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z planowanym na II kwartał 2013r. ogłoszeniem naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie mieszkańców Gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew zainteresowanych rozpoczęciem dzielności gospodarczej oraz przedsiębiorców z ww Gmin, którzy chcą pozyskań środki finansowe na rozwój prowadzonych firm.

Celem szkolenia będzie omówienie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD pozwoli na identyfikację , który z Państwa projektów wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, a tym samym ma największe szanse na znalezienie się na liście rankingowej wniosków skierowanych do dofinansowania.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału:

Data: 18 marzec 2013r.

Godzina: 13.00

Miejsce : Urząd Gminy w Wolanowie

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy
 2. Rodzaj i zakres kosztów kwalifikowalnych inwestycji
 3. Najczęściej popełniane przez Wnioskodawców błędy
 4. Dokumenty niezbędne do pozytywnej weryfikacji wniosku
 5. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej – procedura wyboru projektów
 6. Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Czas trwania szkolenia: ok. 4 godz.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać:

 • na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i telefon kontaktowy,
 • lub telefonicznie pod nr 048 38 58 996.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Rozstrzygnięcie konkursu

W piątek 28 grudnia podczas konferencji podsumowującej projekt wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody laureatom konkursu na najaktywniejsze organizacje pozarządowe i najaktywniejszych uczestników szkoleń prowadzonych na platformie e - learningowej.

Cztery organizacje pozarządowe otrzymały strony internetowe, na których będą promować swoje działania. Laureatami zostały:

 • Stowarzyszenie "Razem dla Rozwoju"
 • Stowarzyszenie "Zakrzewiaki"
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS

Z pośród kart zgłoszeniowych, które wpłynęły na adres Biura projektu, Komisja konkursowa po weryfikacji informacji w nich zawartych wybrała czterech uczestników, których wyróżniono indywidualnie nagrodami rzeczowymi w postaci tabletów multimedialnych. Są nimi:

 • Pani Iwona Górecka
 • Pani Magdalena Stawczyk
 • Pani Milena Łochnicka
 • Pani Danuta Żuchowska

 Zwycięzcom gratulujemy.

 

 

 

Dodatkowe informacje