20:08 / 06.08.2016

Konkurs na Lokalną Inicjatywę

Celem konkursy jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji/grup, integracja uczestników poprzez danie im szansy na partnerską realizację oddolnej inicjatywy. Do udziału w konkursie uprawnieni są tylko uczestnicy projektu, którzy będą mieli za zadanie przedstawić fiszkę projektową własnej inicjatywy mającej służyć: integracji środowiska lub animacji społecznej lub organizacji wydarzeń kulturalnych lub sportowych, społecznych itp. 

Wybrane zostaną 3 inicjatywy do realizacji wsparte finansowo w ramach projektu "Skuteczne NGOsy ...". Z każdym z Autorów inicjatywy lokalnej (organizacją, grupą nieformalną) podpisana zostanie odrębna umowa wdrożeniowa. 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w Regulaminie Konkursu. 

Zadanie publiczne pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".