22:07 / 02.07.2016

Szkolenia b-learning

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z trzech rodzajów szkoleń.

I. Odbędzie się 7 SZKOLEŃ STACJONARNYCH jednodniowych - po jednym z każdego modułu tematycznego szkolenia b-learaning, podczas których czas spędzony ze szkoleniowcem będziewykorzystywany do angażowania uczestników zadania i zdobywania interaktywnych doświadczeń. Szkolenia odbędą się na terenie gmin objętych projektem.

II. Przeprowadzone zostanie 7 SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH nt. BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ NA PODSTAWIE WordPressa. Szkolenia przeprowadzone zostaną na obszarze gmin objętych projektem. Dodatkowo zostanie zamieszczona na platformie e -learningowej instrukcja tworzenia takich stron dla organizacji /grup uczestniczących. Dostęp do instrukcji możliwy będzie za pośrednictwem strony internetowej: www.elearning-szkolenia.eu. Instrukcja ta będzie udostępniona także po zakończeniu realizacji zadania innym organizacjom / grupom które będą chciały zaistnieć w Internecie, szukają partnera do projektu lub współpracy. 

Każda z organizacji, grupy nieformalne będzie miała możliwość stworzenia własnego "profilu" internetowego i zaistnienia w świecie internetowym. Korzyścią dla samych NGO/grup nieformalnych jest brak konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat związanych z prowadzeniem strony internetowej, możliwość nawiązania współpracy z inną organizacją/grupą z okolic i wspólne rozwiązywanie podobnych problemów, realizacja wspólnych inicjatyw.

III. Następnie uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z 7 MODUŁÓW SZKOLEŃ E - LEARNINGOWYCH (do wyboru) z następującej tematyki:
  • Moduł 1: Prawno-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji
  • Moduł 2: PR i promocja NGO i reklama społeczna.
  • Moduł 3: Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną.
  • Moduł 4: Pozyskanie środków na działanie i rozwój - pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych lub unijnych.
  • Moduł 5: Finanse w organizacji pozarządowej - budżet NGO i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej - obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy.
  • Moduł 6: Zasady i przepisy dot. organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e - wolontariat.
  • Moduł 7: Ekonomia społeczna - szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

Każdy uczestnik otrzyma indywidulane hasło i login do swojego konta zamieszczonego na platformie e-learnigowej. Dokładne informacje na temat sposobu logowania na poszczególne szkolenia zostaną przesłane na adres e-mail podany w dokumentach rekrutacyjnych. Zalogowanie będzie możliwe za pośrednictwem adresu internetowego dostępnego pod LINKIEM lub poprzez stronę internetową: www.elearning-szkolenia.eu  zakładka PLATFORMA E - LEARNINGOWA

Każdy z uczestników po zalogowaniu na portal weźmie udział w przygotowanej lekcji instruktażowej w celu zapoznania się z narzędziami pracy z kursem e- learningowym tzn. zapoznania się z zasadami technicznymi korzystania z platformy, forum, wewnętrznej poczty e - mail.

Zadanie publiczne pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".