finansowanie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Projekt "Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych" realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szkolenia współfinansowane są środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu e-learningowym do projektu
"Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych"
Zakres tematyczny szkolenia do wyboru:*
Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości
Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce
Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych
Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich
Papryka przytycka - produktem tradycyjnym
Rejestracja osoby do 18 r.z.
Rejestracja osoby po 18 r.ż.
Status UCZESTNIKA PROJEKTU*:
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Wiek
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Imię/Imiona rodzica/Opiekuna:*
Nazwisko rodzica/opiekuna:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Nazwa reprezentowanej szkoly:
Oświadczam, iż zamieszkuję stale lub jestem zameldowany na terenie województwa mazowieckiego.
Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie
i akceptuję jego postanowienia;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji Projektu
na potrzeby Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania e - mailem na
wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie
"Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego oraz administratora panelu
e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej: www.elearning-szkolenia.eu oraz
Zarząd Województwa Mazowieckiego do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
rodzic
opiekun uczestnika projektu
Status osoby ZGLASZAJACEJ*:
*Pola wymagane
Imię/Imiona:*
Nazwisko:*
Wiek*:
od 19 do 35
od 36 do 50
powyżej 50 lat
Miejsce zamieszkania
Ulica, numer domu i lokalu:*
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Wykształcenie
Oświadczam, iż zamieszkuję stale lub jestem zameldowany na terenie województwa mazowieckiego.
Zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i akceptuję jego postanowienia;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji Projektu
na potrzeby Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania e - mailem na wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego oraz administratora panelu e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej: www.elearning-szkolenia.eu oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
*Pola wymagane